monclerbundadamska

 

 

Není moncler genius fragment nadšený soukromými školami v PIAA Každým rokem se mi líbí, jak se týmy okresu 6 chovají moncler jacket proti zbytku státu u chlapců a dívek, zejména u menších škol. A každý rok jsem přesvědčen, že místní malá veřejná škola už nikdy nevyhrává státní mistrovství.Já jsem již zmínil Juniata Valley u chlapců třídy A a od roku 2004 zvítězila Williamsburgová dvě veřejné školy.

Diskutujeme o tom, protože jsme viděli, že zvláštní třída vychází z veřejné školy a hlouběji se rozběhne, až nakonec bude potlačena soukromou školou, která je tam téměř každý rok.Teď mě nedělej špatně: nejsem proti soukromým školám, já jsem se hýbal na BG v jeho šampionátu, jsem místním fanouškem a neviním jim.

Pokud vytvoříte úspěšný program tak, jaký mají, budou se k nim chtít dostat. Chtěl bych jen vidět, že mají více šancí veřejné školy.Tak jak to můžeme opravit?Slyšel jsem mnoho nápadů a většinu z nich nemám rád. Navrhuji jeden, který je podobný tomu, jak to dělá PIAA,http://monclerbundadamska.nu/ odděluje soukromé od veřejných škol a rozděluje je každý zvlášť do čtyř tříd, jako tomu nyní dělá, a pak je zpátky dohromady.